NIP: 6221370566, REGON: 380634836

  • Instalacje elektryczne
  • Instalacje niskoprądowe
  • Projektowanie, nadzór techniczny, badania kontrolno-pomiarowe
  • Automatyka – wizualizacja procesów technologicznych, SCADA, HMI
  • Badania termowizyjne instalacji elektrycznych, szaf, rozdzielnic elektrycznych